گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد دزفول
www.dezfoulaccounting.blogfa.com

زبان
(30
سوال – ضریب ۲)

منابع اصلی:

1. انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري جلد 1و 2  -تالیف:داود اقوامي–انتشارات سمت

  2. مجموعه سوالات طبقه بندي شده زبان تخصصي حسابداري، تالیف:سعيد باقرزاده-انتشارات: نگاه دانش

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر)

1. زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) – تالیف : عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث

2. مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش

منابع پیشنهادی ریاضی

(۲۵سوال – ضریب ۳)

منابع اصلی:

1. رياضيات عمومي رشته هاي اقتصاد مديريت و حسابداري-تالیف:اميد محموديان-انتشارات:نگاه دانش

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر) :

1. ریاضیات کاربردی – تالیف : دکتر ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

.2. آمادگي براي آزمونهاي كارشناسي ارشد – تأليف آقاي هادي رنجبران – انتشارات نشر كتاب دانشگاهي

مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش

منابع پیشنهادی آمار

(۱۵سوال – ضریب ۳)

منابع اصلی:

آمادگي براي آزمون هاي كارشناسي ارشد رشته هاي اقتصاد مديريت و حسابداري-تالیف:هادي رنجبران- انتشارات:نشر كتاب دانشگاهي

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر

آمار و كاربرد آن در مديريت – جلد اول و دوم – تالیف : دكتر عادل آذر و دكتر منصور مومني – انتشارات سمت

آمار و کاربرد آن در مدیریت - تالیف: ناصحی فر - انتشارات ترمه

مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش

منابع پیشنهادی حسابداری مالی

منابع اصلی:

1)
مروری جامع بر حسابداری مالی جلد ۱و۲ -تالیف:دكتر ايرج نوروش،دكتر ساسان مهراني،غلامرضا كرمي،محمد مرادي-انتشارات:نگاه دانش

۲)پاسخ سوالات تاليفي مروری جامع بر حسابداری مالی-تاليف:دكتر غلامرضا كرمي،محمد مرادي،هدي اسكندر- انتشارات:كتاب نو

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر) :

1)
مجموعه پرسش های4گزینه ای استانداردهای حسابداری - تالیف : جمشید اسکندری - انتشارات:كيومرث

2)
مجموعه پرسش های4گزینه ای حسابداری میانه – تالیف : جمشید اسکندری – انتشارات : كيومرث

3)
حسابداري ميانه جلد اول – تأليف : يدا... تاري وردي – انتشارات عابد

**
مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش **

منابع پیشنهادی حسابداری صنعتی

منابع اصلی:

1)
حسابداری صنعتی 1و۲و۳ - تالیف:جمشید اسکندری- انتشارات:نشرحفيظ

۲) مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی-تالیف:جمشید اسکندری-انتشارات:كيومرث

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر) :

1)
مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري صنعتي CPA – ترجمه و تأليف استاد عزیزم جناب آقاي علي مصدر – انتشارات كيومرث

2)
حسابداری صنعتی - تالیف : دکتر اعتمادی - انتشارات سنجش تکمیلی

**
مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش **

منابع پیشنهادی حسابرسی

(۳۰سوال – ضریب ۲)
منابع اصلی:

1)
اصول حسابرسی 1 همراه با پرسش های چهار گزینه ای-تالیف:جمشید اسکندری-انتشارات:كيومرث

2)
اصول حسابرسی 2 همراه با پرسش ها و پاسخهای چهار گزینه ای-تالیف:حبیب اله رسولی،فرامرز شکیبایی-انتشارات:کیومرث

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر) :

موعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی - کوروش امانی- احمد فاضلی - انتشارات کیومرث

2)نمونه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی – نشریه 154 سازمان حسابرسی – ترجمه احمد فاضلی ، کوروش امانی

3
)اصول حسابرسی - تالیف : دکتر آقائی و نژاد فهیم - انتشارات سنجش تکمیلی

**
مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش **

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

  1. تئوری حسابداری (جلد 1 و 2) تألیف دکتر رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی
  2. تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکتر علی پارسائیان انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
  3. تئوری حسابداری (جلد 1 و 2) تألیف ولک، داد، ترنی ترجمه دکتر علی پارسائیان انتشارات ترمه
  4. تئوری اثباتی حسابداری اثر جرالد ال.زی مرمن، راس ال.واتز ترجمه دکتر علی پارسائیان انتشارات ترمه

نوع مطلب :منابع درس تئوری حسابداری

برچسب‌ها: منــــــــابع کارشنـــــــاسی ارشـــــــد

ارسال توسط یونس لباب پور